Thursday, October 23, 2008

MAKLUMAT AM SIMUNJANSimunjan terkenal dengan produk beras tempatan
Pengangkutan jalan raya bagi kawasan Simunjan buat masa sekarang ialah pengangkutan menggunakan jalan raya yang dibina dalam tahun 1976 bermula di persimpangan Km 112 Jalan Kuching/Sri Aman. Untuk perjalanan masuk ke Pasar Simunjan adalah sejauh 55 km dengan keadaan jalan masih jalan batu, hanya sesetengah kawasan sahaja yang telah diturap. Disebabkan kemudahan pengangkutan telah ada, maka dapatlah para petanimemasarkan hasil-hasil tanaman dengan mudah. Hasil-hasil tanaman yang terkenal merupakan beras Biris iaitu sejenis beras wangi yang lembut. Tanaman ini merupakan tanaman ekonomi ( cash crop) bagi penduduk di persekitaran tebingan Batang Sadong. Pengusaha kebun lada hitam untuk beberapa tahun yang lepas merupakan kegiatan yang mendatangkan hasil ekonomi yang lumayan oleh kerana harga lada yang mencecah harga yang tertinggi sehingga RM20.00 sekilo. Tetapi sekarang harga komoditi ini telah turun lebih daripada separuh, maka hasil ekonomi penduduk setempat telah berkurangan tetapi pengeluaran telah bertambah. Pengusaha tanaman padi secara estet ada terdapat di Daerah Simunjan iaitu di kawasan Lubok Trenggas dan di kawasan Kampung Empelas, Simunjan. Selain daripada kegiatan pertanian, Daerah ini juga ada beberapa kilang kayu yang masih beroperasi. Dengan adanya kilang kayu ini maka ramai penduduk daerah mencebur diri dalam kegiatan pembalakan di sekitar kawasan Simunjan. Daerah ini masih banyak kawasan-kawasan hutan simpanan yang masih mempunyai kayu untuk kegiatan pembalakan. Dengan ini jelas bahawa kegiatan-kegiatan tersebut telah mendatangkan keuntungan kepada penduduk setempat dan hasil-hasil tersebut juga telahmenjanakan perkembangan ekonomi Daerah Simunjan.

MAKLUMAT AM SIMUNJAN

Daerah Simunjan adalah salah sebuah daerah bawah pentadbiran Bahagian Samarahan. Keluasan Daerah Simunjan ialah lebih kurang 2,077 km persegi. terletak kira-kira 176 km dari Bandar Kuching berdasarkan jalan darat dan 103 km melalui jalan air.Sebuyau dan Gedong adalah di bawah pentadbiran Daerah Simunjan. Bentuk muka bumi Simunjan secara keseluruhannya adalah berbukit-bukau. Penduduk Simunjan yang seramai 56,500 orang (Mid-year Population Estimate 2000) terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Iban dan Cina. Seperti mana lazimnya daerah-daerah lain di Sarawak, para penduduk di sini mengamalkan sikap toleransi antara satu kaum dengan kaumyang lain. Mengikut Pegiraan Penduduk tahun 2000, kaum bumiputera berketurunan Melayu terdiri daripada kaum yang terbesar di daerah ini dengan jumlah 16,812 orang (52.7%), manakala kaum Iban berjumlah 13,400 orang atau 43.3%. Jumlah penduduk bukan bumiputera iaitu termasuk kaum Cina dan lain-lain berjumlah 4%.Daerah Simunjan adalah dibawah pentadbiran Pejabat Daerah Simunjan dan Majlis Daerah Simunjan. Pejabat Daerah Simunjan diketuai oleh Pegawai daerah Encik Sulaiman bin Haji Han dan beliau dibantu oleh seramai 22 orang kakitangan dan Pegawai Tadbir N3 sehingga ke Pembantu Awam Rendah R11 dan seorang Amah. Pada keseluruhannya, bentuk pentadbiran Pejabat Daerah Simunjan ini serupa dengan mana-mana Pejabat Daerah yang lain. Jika adapun perbezaanjenis kemusykilan yang dihadapi adalah disebabkan oleh ketidaksamaan komposisi penduduk dengan daerah lain di negeri Sarawak. Misalnya keperluan penduduk di daerah yang majoritinya terdapat kaum Iban atau Bidayuh agak berlainan dari segi sosial berbanding dengan keperluan kaum Melayu yangjumlahnya agak besar di daerah Simunjan.Oleh kerana itu, pendekatan menangani sesuatu masalah yang timbul agak berlainan sedikit. Jika ada perselisihan faham, misalnya, diantara keluarga mengenai pembahagian tanah pusaka atau bidang tanah yang menimbulkan masalah pembahagian, maka di kawasan kaum bumiputera Dayak, adat-adat yang sedia ada perlulah diberi keutamaan yang sewajarnya.