Tuesday, October 21, 2008

SELAMAT DATANG KE PPIK SIMUNJAN, SARAWAK


Pusat Perkhidmatan Ilmu Komuniti merupakan salahsatu inisiatif kerajaan bagi merapatkan jurang digital antara penduduk kawasan luar bandar dengan kawasan bandar. PPIK juga turut menyediakan perkhidmatan komunikasi asas dan capaian internet.